14.04.2015 12:20
Просмотров: 1406

Відкриті бази даних для українців

Відкриті бази даних для українців

Національний портал відкритих даних http://data.gov.ua

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців https://usr.minjust.gov.ua

Реєстр платників ПДВ http://sfs.gov.ua/reestr

Анульована реєстрація платників ПДВ http://sfs.gov.ua/anulir

Єдиний ліцензійний реєстр http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html

Єдиний державний реєстр судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua

Інформація з фондового ринку http://smida.gov.ua/db

Система реалізації конфіскованого та арештованого майна https://trade.informjust.ua

Реєстр громадських об’єднань http://rgo.informjust.ua

Єдиний реєстр громадських формувань http://rgf.informjust.ua/home/index

Реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності http://dzmi.informjust.ua

Реєстр адвокатських об'єднань Києва http://kmkdka.com/reestr-advokatskih-obiednan-kieva

Публічна кадастрова карта http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta

База даних втрачених паспортів http://www.fin-risk.org/index.php?name=Passports

Перевірка документа про освіту https://osvita.net/ua/checkdoc

Розшук МВС http://mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/search/wantedPerson

Зниклі громадяни http://mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/search/missedPerson

Реєстр. Винаходи та корисні моделі. Знаки для товарів і послуг. Промислові зразки. Інші бази даних Інституту промислової власності http://www.uipv.org/ua/bases2.html

Централізована база даних МТСБУ. Реєстр виданих страхових полісів автоцивілки. Перевірка поліса МТСБУ. База даних автоцивілки. Пошук за державним номером автомобіля. Преревірка статуса поліса “Зеленої картки”. База даних полісів ОСАГО https://mail.mtibu.kiev.ua/Cbd/MTSBU_Pages/Tree.aspx

Державний реєстр фінансових установ http://www.kis.nfp.gov.ua

Єдиний реєстр бюро кредитних історій, Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів та інші http://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html

Перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&lang=uk

База даних підприємств харчової промисловості http://www.ukroliya.kiev.ua/industry

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів http://rnb.informjust.ua

Державний реєстр документів моряків http://www.itcs.org.ua/ua/derzhavniy-reiestr-dokumentiv-moryakiv-ukrayini

Реєстрі навчальних закладів http://www.reestr.osvita.net

Єдиний реєстр адвокатів http://www.unba.org.ua/erau

Перевірка коду IMEI мобільних телефонів http://www.ucrf.gov.ua/baza-imei/perevirka-kodu-imei

Державний реєстр потенційно шкідливих об’єктів http://sfd.archives.gov.ua/RUS/page4.html

Єдина база чіпованих тварин http://www.tracer.com.ua

Державний реєстр лікарських засобів http://www.drlz.kiev.ua

Державний реєстр небезпечних факторів Держсанепідемслужби http://uhrc.gov.ua/registr

Державний реєстр лікарських засобів. Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення. Державний реєстр дезінфекційних засобів. Державний формуляр лікарських засобів. Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_medicaltechnics

Державний реєстр телерадіоорганізацій http://www.nrada.gov.ua/ua/13720.html

Реєстр адміністративних послуг http://poslugy.gov.ua/AdminService/List

База даних експортерів http://ukrexport.gov.ua/rus/ukr_export_exporters/?country=ukr

База даних інфраструктури експорта http://ukrexport.gov.ua/rus/baza_ukr_infrastructure/?country=ukr

Електронний реєстр суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з ЕЦП http://czo.gov.ua/ca-registry

Реєстр організаторів державної експертизи у сфері технічного захисту інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=39524&cat_id=38689&ctime=1127826004742

Перелік засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=111290&cat_id=39181&mustWords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA&searchPublishing=1

Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=94056&cat_id=94055

Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг в галузі технічного захисту інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=111785&cat_id=94055&mustWords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA+%D1%81%D1%83%D0%B1&searchPublishing=1

Перелік сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=39217&cat_id=39136

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф “Для службового користування” http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=92345&cat_id=92339&mustWords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA+%D1%81%D1%83%D0%B1&searchPublishing=1

Реєстр наукових організацій http://store.uintei.kiev.ua/reestr_new.html

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень https://trade.informjust.ua/vpdoc/getdoc.aspx

Реєстр адміністративних послуг http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=ReiestrAdministrativnikhPoslug

Перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=PerelikOrganizatsii-vikonavtsivYakiZaiaviliPravoNaPodatkoviPilgi

Реєстр ліцензіатів Міністерства фінансів України, які мають право на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3fshowHidden=1&art_id=275709&cat_id=50127&ctime=1288598412360

Перелік суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензію на діяльність з випуску та проведення лотерей http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=342818&cat_id=67153

Реєстр ліцензіатів , яким дозволена діяльність у сфері збору, обробки, переробки відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння http://www.assay.gov.ua

Електронна система розкриття інформації учасників фондового ринку ЕСКРІН http://smida.gov.ua/db

Реєстр дозволів на міжнародні перевезення http://www.mtu.gov.ua/uk/1234365r6i8ghjn.html

Довідник вантажних станцій Укрзалізниці http://uz.gov.ua/cargo_t…/general_information/cargo_stations

Перелік організацій, які мають діючий Сертифікат розробника авіаційної техніки http://avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/sertifikaciya-tipu/rozrobniki/23855.html

Виробники авіаційної техніки http://avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/sertifikaciya-tipu/Virobniki-AT/30161.html

Типи повітряних суден, які схвалені для експлуатації в ЦА http://avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/sertifikaciya-tipu/tipps/23861.html

Реквізити аеропортів цивільної авіації України http://avia.gov.ua/documents/airports/certification/Aerodrome_ZPM_MTR/24145.html

Реєстр суб'єктів які надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень http://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Pro-sertyfikatsiyu-agentstv

Інформація стосовно ліцензій з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом http://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Aviaperevezennya-ta-litsenzuvannya/23894.html

Державний Pеєстр перевізних документів суворого обліку http://avia.gov.ua/documents/diyalnist/Aviaperevezennya-ta-litsenzuvannya/30122.html

Перелік суб'єктів яким видано ліцензії на проведення тур операторської діяльності Держкомтуризму http://www.tourism.gov.ua/ua/services/licensing/25408

Перелік чинних галузевих будівельних норм (ВБН, ГБН) у сфері дорожнього господарства http://www.ukravtodor.gov.ua/gbn-u-sferi-dorozhnogo-gospodarstva/%D1%81_perelik-chinnikh-galuzevikh-budivelnikh-norm-vbn-gbn-u-sferi-dorozhnogo-gospodarstva-ukraini.html

Перелік виданих дозвільних документів (ЄКМТ) Укртрансінспекції http://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/category/49824

Реєстри учасників фондового ринку http://www.nssmc.gov.ua/fund/registers

Реєстр рішень НКЦПФР щодо реклами цінних паперів та фондового ринку http://www.nssmc.gov.ua/activities/reklama

Рейтингові агентства НКЦПФР http://www.nssmc.gov.ua/fund/rateagencies

Реєстр аудиторських фірм НКЦПФР http://www.nssmc.gov.ua/fund/auditors-register

Реєстрація емісій цінних паперів http://www.nssmc.gov.ua/activities/stockregistration

Розпорядження стосовно випусків ЦП http://www.nssmc.gov.ua/activities/orders

Оперативні дані щодо стану фондового ринку http://www.nssmc.gov.ua/fund/stanrinku

Перелік осіб зарахованих до президентський кадровий резерв “Нова еліта нації” http://www.president.gov.ua/ru/documents/16463.html

Перелік центрів надання адміністративних послуг м. Київ http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/OneStopShop/List

Перевірка оригінальності ідентифікаційного номеру малого судна в Регістрі судноплавства http://shipregister.ua/cin/cin3.html

Реєстрова книга суден в Регістрі судноплавства http://shipregister.ua/ships/reg-ships.pdf

Судна, сертифіковані Регістром судноплавства http://shipregister.ua/ism.html

Перевірка дійсності документа Регістра судноплавства http://shipregister.ua/ships/index.html

Пошук суден в Регістрі судноплавства http://shipregister.ua/ships/search.html

Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку http://drdz.mlsp.gov.ua/msm

Українська міжбанківська валютна біржа . Фондовий, товарний ринок, електронні аукціони з продажу нафтопродуктів http://www.uice.com.ua

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які плануються продавати на земельних торгах http://dazru.gov.ua/perelik-zemelnix-dilyanok-silskogospodarskogo-priznachennya-derzhavno%D1%97-vlasnosti-prava-na-yaki-planuyutsya-prodavati-na-zemelnix-torgax

Повний перелік державних топографо-геодезичних і картографічних підприємств, перелік інститутів землеустрою http://land.gov.ua/struktura/derzhavni-topohrafo-heodezychni-pidpryiemstva/107650-perelik-derzhavnykh-topohrafo-heodezychnykh-i-kartohrafichnykh-pidpryiemstv-2.html та http://land.gov.ua/struktura/derzhavni-instytuty-zemleustroiu/104065-perelik-instytutiv-zemleustroiu.html

Реєстр гарантів. Державна фіскальна служба http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/120338.html

Перелік об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/100237.html

Перелік вилученого митницями майна (крім конфіскованого), що передано в реалізацію http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/166716.html

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94929.html

Комплексна інформаційна система Держфінпослуг http://kis.nfp.gov.ua

Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterSOD.aspx

Реєстр організаторів аукціонів по відчуженню майна http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterOrganizers%D0%90uctionsSaleAssets.aspx…

Реєстр корпоративних прав держави http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterStateCorporateRights.aspx

Реєстр договорів Фонду державного майна http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterLegalEntities.aspx

Потенційні об'єкти оренди Фонду державного майна http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/PotentionalRentObjects.aspx

Продаж на аукціоні Фонду державного майна http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RentForPotentialBuyers.aspx

Переліки суб'єктів господарювання Фонду державного майна http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ListsOfUndertakings.aspx

База даних “Законодавство України” http://zakon4.rada.gov.ua/laws

Реєстр агентів. Моторно траспортне страхове бюро України МТСБУ https://cbd.mtibu.kiev.ua/MTSBU_Pages/Parameters/SearchParams.aspx?ParamsName=-1639528499&AutoAuth=true

Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта http://moz.gov.ua/docfiles/639_2012_dod.rar

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій http://sts.gov.ua/data/normativ/000/000/62287/Re_str_TK_19.doc

Інформація про засоби вимірювальної техніки, внесеної до державного реєстру Укрметртестстандарт http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/ru/2009-02-05-07-58-31/2009-07-09-10-57-47

Продукція , сертифікована Укрметртестстандартом http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.php/ru/2009-02-12-13-16-36/-qq

Перелік переможців ІІ аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами http://geo.gov.ua/main/547-v-derzhgeonadrah-ukrayini-vdbuvsya-aukcon-z-prodazhu-specalnih-dozvolv-na-koristuvannya-nadrami.html

Стан мінерально-сировинної бази. Перелік корисних копалин загальнодержавного значення, які на данний час не розробляються http://www.geo.gov.ua/stan-mineralno-sirovinnoi-bazi.html

Оглядові геологічні карти http://www.geo.gov.ua/oglyadov-geologchn-karti.html

Перелік державних геологічних підприємств http://www.geo.gov.ua/derzhavn-geologchn-pdpriyemstva.html

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання http://www.menr.gov.ua/control/control5

Реєстр екологічних аудиторів http://www.menr.gov.ua/…/268-reiestr-ekolohichnykh-audytoriv

Перелік об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля http://www.menr.gov.ua/control/control4

Список посвідчень громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які є недійсними http://www.menr.gov.ua/control/control1

Перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами http://www.menr.gov.ua/…/210-perelik-litsenziativ-na-provad…

Контроль ремонту доріг Київавтодор http://remcontrol.com.ua/#

Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок http://land.gov.ua/hroshova-otsinka-zemel/derzhavnyi-reiestr-otsiniuvachiv-z-ekspertnoi-hroshovoi-otsinky-zemelnykh-dilianok/derzhavnyi-reiestr-otsiniuvachiv-z-ekspertnoi-hroshovoi-otsinky-zemelnykh-dilianok.html

Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів http://land.gov.ua/hroshova-otsinka-zemel/otsinka-zemel-naselenykh-punktiv.html

Інформація Головного управління Держземагентства про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів http://land.gov.ua/konkursy-z-vidboru-vykonavtsiv-zemelnykh-torhiv.html

Пошук аукціона Держземагентства http://torgy.land.gov.ua/auction

Адреси масової реєстрації платників податків http://sts.gov.ua/mr

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера http://sfs.gov.ua/businesspartner

Реєстр великих платників податків на 2015 рік http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--p…/reestri/167732.html

Реєстр cуб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--p…/reestri/152383.html

Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--p…/reestri/151988.html

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/…/94957.html

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/…/94919.html

Реєстр виданих (дійсних) ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/…/94921.html

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/…/94929.html

Реєстр магазинів безмитної торгівлі http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/…/94931.html

Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, у 2015 році http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--p…/reestri/179847.html

Електронна митниця http://minrd.gov.ua/…/mit…/subektam-zed/elektronna-mitnitsya

Довідники Державної фіскальної служби. Довідники пільг. Для банківських установ: Довідник SPR_REG.DBF та опис його структури. Довідник кодів товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. Типи об’єктів оподаткування http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-

Онлайн перевірка наявності заборгованності за штрафами ДАІ в Одеській та Херсонськоій областях https://www.saiodessa.gov.ua/Default.aspx?tabid=59

Поштові індекси та відділення поштового зв’язку http://services.ukrposhta.com/postindex_new

Пошук поштового відправлення http://services.ukrposhta.ua/bardcodesingle

Інформація про власників істотної участі у банках http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article…

Анульовані свідоцтва. Свідоцтво про встановлення батьківства. Свідоцтво про зміну імені. Свідоцтво про народження. Свідоцтво про шлюб. Свідоцтво про смерть. Свідоцтво про розірвання шлюбу. Свідоцтва про усиновлення http://drsu.gov.ua/show/1034

Стан довкілля http://www.ecobank.org.ua/state/Pages/default.aspx

Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг НКРЕКП. Реєстри. Ліцензійні реєстри. Реєстри суб’єктів природних монополій. Реєстр об’єктів електроенергетики (альтернативні джерела енергії) http://www.nerc.gov.ua/?id=11957

Система електронних торгів арештованим майном http://torgi.minjust.gov.ua

Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів http://e-resurs.gov.ua

Реєстр свідоцтв про встановлення категорій готелям та іншим об'єктам http://tourism.gov.ua/…/reestr_ca…/Zhurna_reestrats_svid.pdf

Вся Україна - жителі http://www.nomer.org/allukraina

Електронний банк документів “Подвиг народу у Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.” http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navPeople_search

Узагальнений банк даних “Меморіал” http://www.obd-memorial.ru/html/index.html

Жертви політичного терору в СРСР http://lists.memo.ru

Державний реєстр нерухомих пам'яток http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/294593 та http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/294599

Источник: reddit.com

Новости портала «Весь Харьков»

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Архив новостей

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович